Publicerad: 28 november 2019

Cirkulär om dataskyddsförordningen

Här hittar du återkoppling och information om eventuella anpassningar av svensk lag.

Den 24 april 2018 antog riksdagen en ny dataskyddslag. Lagändringen började att gälla den 25 maj 2018.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, riksdagen

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!