Publicerad: 28 november 2019

Allmänt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Här hittar du allmän information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

För en fördjupad bild av dataskyddsförordningen och konsekvenserna för kommuner och regioner har SKR tagit fram ett PM i frågan.

PM: SKR om dataskyddsförordningen (PDF, nytt fönster)

Det finns även en onlineutbildning för dig som arbetar med GDPR och behöver ha en överblick över vad förordningen handlar om.

Grundutbildning i den nya dataskyddsförordningen

Datainspektionen har sammanställt översikter över viktiga saker att tänka på i GDPR-arbetet

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter, Datainspektionen

Dataskyddsförordningens grundläggande principer, Datainspektionen

Rättslig grund för databehandling, Datainspektionen

EU-kommissionen sammanställer de grundläggande principerna för GDPR

Principles of the GDPR, EU-kommissionen

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!