Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Hur hanterar vi barn och ungdomar i sociala medier?

Fråga

Villkoren för barns samtycke är satt till 13 år i Sverige vid erbjudandet av informationssamhällets tjänster direkt till barn. Vad innebär detta i praktiken?

Svar

Om det handlar om att eleven ska öppna ett konto hos den sociala medieleverantören så är det sannolikt 13 år som gäller (exempel Facebook, Instagram), det finns kommersiella inslag typ reklam och tjänsten riktar sig direkt till den unge när man skaffar konto och lämnar sina uppgifter till tjänsteleverantören .

När det i nästa led handlar om att eleven ska godkänna att skolan lägger upp bilder på eleven på skolans/kommunens sida i den sociala medietjänsten, så håller jag med dig, där är det en del av skolans verksamhet.

Om det krävs samtycke för publiceringen så är det istället huvudregeln som gäller, det vill säga normalt 14-15 år, allt beroende på sammanhang och typ av uppgifter. Gränsen mellan behandling av uppgifter för erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn och annan behandling av personuppgifter är inte glasklar. Men om man läser i de svenska förarbetena till den nationella implementeringsbestämmelse där Sverige har bestämt att 13 år ska gälla , så finns skrivningar om vad detta kan omfatta. Se prop 2017/18:105 sid 67.

Ytterligare en fråga är om det kan finnas någon annan rättslig grund för behandlingen, t ex att behandlingen är nödvändig för utförande av en arbetsuppgift grundat på allmänt intresse och som har stöd i lag, förordning, eller beslut meddelat med stöd av lag eller författning (art 6 och 2 kap 2 § DSL)?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!