Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Vilka krav gäller för att en kommun ska få ta del av en privat vårdgivares journaler genom sammanhållen journalföring?

Fråga

Reglerna om sammanhållen journalföring gäller bara under vissa förutsättningar. Vad krävs för att exempelvis en kommun ska få ta del av en privat vårdgivares journaler genom sammanhållen journalföring?

Svar

För att en kommun ska få se en privat vårdgivares journalhandlingar genom sammanhållen journalföring krävs att kommunen

  1. har en aktuell patientrelation med den patient som uppgifterna som kommunen vill se rör,
  2. att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och
  3. att patienten samtycker till det.

En kommun kan även få se en patients uppgifter genom sammanhållen journalföring om

  1. uppgifterna rör en patient som kommunen har eller har haft en patientrelation med,
  2. uppgifterna behövs för att kommunen ska kunna utfärda ett intyg om vård, och
  3. patienten samtycker till det.

Under särskilda omständigheter kan en kommun få se en patients uppgifter (och att en specifik privat vårdgivare är den vårdgivare som spärrat dem) även om uppgifterna är spärrade. Det gäller t.ex. om det föreligger fara för patientens liv och de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för patientens vård. Detta fenomen kallas ”nödöppning”.

Sammanfattningsvis kan en kommun som huvudregel inte ta del av uppgifter som ingår i den journal en privat vårdgivare för – även om det är en kommuns system. Vissa undantag finns.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!