Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Vem är personuppgiftsansvarig vid sammanhållen journalföring?

Fråga

Vid sammanhållen journalföring kan en vårdgivare under vissa förutsättningar få se uppgifter i en annan vårdgivares journaler. Vilken av vårdgivarna är då personuppgiftsansvarig för uppgifterna i journalerna?

Svar

En vårdgivare är alltid personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vårdgivaren själv har fört in i sina journaler. Det gäller även om uppgifterna görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär inte att flera vårdgivare (t.ex. en privat vårdgivare och kommunen) ansvarar gemensamt för de uppgifter som syns i den samlade elektroniska patientjournalen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!