Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Vad händer med personakter tillhörande en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet när dennes verksamhet upphör?

Fråga

Vad händer med de personakter som tillhör en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet när dennes verksamhet upphör, exempelvis på grund av att utförareens uppdrag för kommunen upphör?

Svar

Om en privat utförares uppdrag för kommunen avseende verksamhet inom socialtjänst upphör så ska den privata utföraren som utgångspunkt fortsatt förvara personakterna enligt de regler som gäller för bevarande av personakter under 2 år.

Om den privata en inte kan bevara personakterna enligt gällande regler finns möjligheter även inom socialtjänsten att begära omhändertagande av personakter då verksamhet upphör.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!