Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Vad gäller kring personuppgiftsbiträdesavtal?

Fråga

Kan en anställd i kommunen, till exempel chefen för intern it ges ansvar för att för kommunens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal för alla verksamheter i kommunen och för alla kommunens nämnders räkning.

Svar

Varje nämnd är ju personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. (KS kan i och för sig vara personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system som e-posten). I artikel 28 sägs att det är den personuppgiftsansvarige som ska anlita personuppgiftsbiträden. Om varje nämnd, till den i kommunen anställde it-chefen, delegerar rätten att ingå biträdesavtal så blir det lagligt och korrekt.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal samt fördjupning i frågan (punkt 6)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!