Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

När behövs personuppgiftsbiträdesavtal mellan en kommun och en privat vårdgivare?

Fråga

I vilka fall behövs personuppgiftsbiträdesavtal mellan en kommun och en privat vårdgivare?

Svar

Som huvudregel behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal på grund av att en privat vårdgivare behandlar personuppgifter om en kommuns medborgare. Den privata vårdgivaren är nämligen självständigt personuppgiftsansvarig för de uppgifter som den privata vårdgivaren behandlar. En vårdgivare är aldrig personuppgiftsbiträde rörande de personuppgifter som behandlas som en del i hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsbiträdesavtal behövs dock i de fall där en kommun tillhandahåller ett system till den privata vårdgivaren såsom en tjänst. I dessa fall är kommunen att jämföra med en IT-leverantör. Detta innebär att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås där kommunen är personuppgiftsbiträde åt den privata vårdgivaren.

Notera att det ibland istället kan vara så att den privata vårdgivaren bör ingå personuppgiftsbiträdesavtalet med kommunens it-leverantör, om det i själva verket är så att det är en it-leverantör som behandlar (t.ex. lagrar) personuppgifterna åt den privata vårdgivaren. Endast det faktum att en privat vårdgivare använder samma system som en kommun innebär inte att kommunen är personuppgiftsbiträde åt den privata vårdgivaren, om den privata vårdgivaren har installerat systemet på plats hos sig själv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!