Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

När behövs personuppgiftsbiträdesavtal mellan en kommun och en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet?

Fråga

I vilka fall behövs personuppgiftsbiträdesavtal mellan en kommun och en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet?

Svar

Som huvudregel behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal på grund av att en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet behandlar personuppgifter om en kommuns medborgare. Den privata utförare är nämligen självständigt personuppgiftsansvarig för de uppgifter som den privata en behandlar. En privat utförare som bedriver socialtjänst är aldrig personuppgiftsbiträde rörande de personuppgifter som behandlas som en del i den privata utförarens socialtjänstverksamhet.

Personuppgiftsbiträdesavtal behövs dock i de fall där en kommun tillhandahåller ett system till den privata utföraren såsom en tjänst. I dessa fall är kommunen att jämföra med en it-leverantör. Detta innebär att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås där kommunen är personuppgiftsbiträde åt den privata utförare.

Notera att det ibland istället kan vara så att den privata en bör ingå personuppgiftsbiträdesavtalet med kommunens it-leverantör, om det i själva verket är så att det är en it-leverantör som behandlar (t.ex. lagrar) personuppgifterna åt den privata utföraren. Endast det faktum att en privat utförare använder samma system som en kommun innebär inte att kommunen är personuppgiftsbiträde åt den privata utföraren, om den privata en har installerat systemet på plats hos sig själv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!