Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Kan vi som kommun ta del av personakter från en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet om den privata utförarens socialtjänstverksamhet upphör?

Fråga

Kan vi som kommun ta del av personakter från en privat som bedrivit socialtjänstverksamhet på uppdrag av kommunen om uppdraget upphör och vi på kommunen ska överta verksamheten igen? Vad händer om en annan privat utförare istället ska ta över verksamheten? Får den nya privata utföraren ta del av den tidigare privata ens personakter då?

Svar

Om en privat utförare som bedrivit socialtjänstverksamhet ska upphöra med sin verksamhet och kommunen istället ska ta över verksamheten så måste individernas samtycke inhämtas för att kopior av den privata utförarens personakter ska kunna överföras till kommunen. Att samtycke behöver inhämtas följer av reglerna om tystnadsplikt. Om en annan privat istället ska ta över verksamheten gäller samma sak. Även då behöver individernas samtycke inhämtas för att kopior av den privata tidigare utförarens personakter ska kunna överföras.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot