Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Kan vi som kommun ta del av en privat vårdgivares journaler om den privata vårdgivarens verksamhet upphör?

Fråga

I vissa fall kan det hända att en privat vårdgivares uppdrag för kommunen upphör och kommunen istället övertar verksamheten. Får kommunen i dessa fall ta del av den privata tidigare vårdgivarens journaler? Vad händer om kommunen istället bestämt att en annan privat vårdgivare ska ta över verksamheten? Får den nya privata vårdgivaren ta del av den tidigare privata vårdgivarens journaler då?

Svar

Om en privat vårdgivares uppdrag för kommunen upphör och kommunen själv ska ta över verksamheten så måste patientens samtycke inhämtas för att kopior av den tidigare vårdgivarens journaler ska kunna överföras till kommunen. Att samtycke behöver inhämtas följer av reglerna om tystnadsplikt. Samma sak gäller i de fall kommunen har utsett en annan privat vårdgivare som ska ta över verksamheten. Även då behöver patientens samtycke inhämtas innan kopior av den privata tidigare vårdgivarens journaler överförs till den nya privata vårdgivaren enligt reglerna om tystnadsplikt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!