Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Kan en kommun också få ta del av personakter som tillhör en privat utförare inom socialtjänstens verksamhet genom sammanhållen journalföring?

Fråga

I vissa fall kan en kommun även vilja ta del av uppgifter om en person som finns i personakter som förs av en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet. Kan en kommun genom reglerna för sammanhållen journalföring även ta del av uppgifter i personakter inom socialtjänsten?

Svar

Nej, reglerna för sammanhållen journalföring gäller inte inom socialtjänstens verksamhet. Inom socialtjänstens område finns ingen specialreglering likt reglerna för sammanhållen journalföring som finns inom sjukvården.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!