Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Behövs PuB-avtal med skolfotoleverantörer?

Fråga

Behöver en skola ha PuB-avtal med skolfotoleverantörer?

Svar

Om fotograferingen sker på skolans uppdrag för dess pedagogiska verksamhet bör ett PUB-avtal upprättas. De företag som är anslutna till branschföreningen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) använder sig av SKR:s mall.

Om det inte är kommunen som tar initiativ och beställer/köper in fotograferingen och. bilderna inte används i skolans verksamhet så uppstår inte ett PUA-/PUB-förhållande. Istället är det ofta det fotograferande företaget som erbjuder vårdnadshavare att köpa bilderna/skolfotokatalogen.

Avtalsförhållandet är så att säga mellan dessa två parter. Skolan/kommunens roll blir då enbart att upplåta plats för själva fotograferingen i sina lokaler, och möjligen att lämna ut en klasslista eller motsvarande med nödvändiga uppgifter inför fotograferingen – ett utlämnande från kommunen till extern part enligt offentlighetsprincipen. Vi uppfattar med andra ord att det i de flesta fall är skolfotografen själv som är personuppgiftsansvarig, och då behövs inget biträdesavtal.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!