Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Behövs personuppgiftsbiträdesavtal när en kommun tillhandahåller ett system för journalföring till en privat vårdgivare?

Fråga

I vissa fall tillhandahåller en kommun ett system för journalföring till en privat vårdgivare. Är kommunen i dessa fall personuppgiftsbiträde till den privata vårdgivaren? Behövs i så fall ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och den privata vårdgivaren?

Svar

Om journalföringssystemet tillhandhålls på ett sådant sätt att kommunen tillhandahåller systemet, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter för den privata vårdgivarens räkning är kommunen biträde åt den privata vårdgivaren vad gäller dessa personuppgifter. Då behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och den privata vårdgivaren. Detta är att jämställa med att kommunen agerar it-leverantör åt den privata vårdgivaren. Notera att kommunen alltså inte är personuppgiftsbiträde endast på grund av en kommun och en privat vårdgivare arbetar i samma system.

När kommunen är biträde åt den privata vårdgivaren ska den privata vårdgivaren kunna styra ändamålen och medlen med behandlingen och kan ge kommunen instruktioner för personuppgiftsbehandlingen.

I andra situationer, det vill säga om kommunen intebehandlar personuppgifter för den privata vårdgivarens räkning, behövs inget biträdesavtal eftersom kommunen inte är biträde åt den privata vårdgivaren. Så är till exempel fallet om kommunen inte själv tillhandahåller systemet utan en utomstående leverantör gör det. Då är den utomstående leverantören personuppgiftsbiträde.

Notera att endast det faktum att en kommun och en privat vårdgivare arbetar i samma system inte innebär att det föreligger ett personuppgiftsbiträdesförhållande. Vardera part som är vårdgivare ansvarar för sina egna behandlingar i systemet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!