Publicerad: 4 december 2018

Fråga och svar

Vilka personuppgifter kan jag publicera på webben?

Fråga

Vilka personuppgifter om anställda och förtroendevalda kan jag publicera på webben?

Svar

Personuppgifter om enskilda får endast publiceras på hemsidan om det finns rättslig grund för publiceringen. Att tänk på att är personuppgifter som enskilt betraktas som harmlösa kan anses vara kränkande beroende på sammanhanget de publiceras i. När det gäller känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter får de aldrig publiceras på webben.

På webbsidan får man publicera personuppgifter om tjänstemän och förtroendevalda som har anknytning till deras tjänsteutövning eller uppdrag som till exempel yrkestitel.

Exempelvis: Namn på ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden får publiceras på hemsida. Även partitillhörighet eftersom det avser hens politiska uppdrag i nämnden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!