Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser?

Fråga

Kan man använda en öppen webbsida för att registrera anmälningar till kurser och samtidigt be personen registrera att den behöver särskild kost?

Svar

Det är en känslig uppgift och kräver en särskild kryssruta för samtycke.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!