Publicerad: 4 juni 2018

Fråga och svar

Får vi hantera kontaktuppgifter till anställda?

Fråga

Vi har ett behov av att kunna registrera kontaktuppgifter till våra anställdas närstående, för att kunna kontakta dem om något skulle inträffa med den anställde under arbetstid. Vi är dock osäkra på vilken laglig grund vi kan stötta oss på, och om det finns någon laglig grund?

Svar

Det är tämligen osäkert. Jag vet inte om det kan vara ett allmänt intresse. Men jag tänker att om ni redan har uppgifterna idag och den finns i HR-register måste det finnas en laglig grund redan enligt den lagstiftning som upphör nu den 25/5 . Nödvändigt för fullgörande av avtal med den anställde är det sannolikt inte. Det faller inom Allmänt intresse möjligen?

När det gäller intresseavvägning så har det funnits en diskussion om huruvida den bortfaller helt (som regeringen tycks anse när men läser prop:en till dataskyddslagen) eller om det kan finnas ett utrymme för det vad gäller administrativt stöd av olika slag till exempel HR-verksamhet, vilket har hävdats av en del jurister som föreläser inom området. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!