Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Vad ska ett registerutdrag innehålla?

Fråga

Vad ska ett registerutdrag innehålla? Är det vilka it-system man finns i, vilka personuppgifterna är, eller är det all information om mig som finns?

Svar

Detta finns reglerat i Dataskyddsförordningen, artikel 15. Den registrerade har rätt att få information om bland annat om vilka personuppgifterna är, ändamålen med behandlingen, varifrån uppgifterna kommer, till vilka mottagare som uppgifterna har eller kommer att lämnas ut, rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Registerutdrag, Datainspektionen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!