Publicerad: 4 juni 2018

Fråga och svar

Hur ska man hantera elektroniska registerutdrag?

Fråga

Om någon begär ett utdrag elektroniskt, hur ska detta hanteras? Hur ska det levereras?

Svar

Den registrerade har rätt att begära utdraget elektroniskt och att få det levererat elektroniskt också. Den personuppgiftsansvarige måste kunna vara säker på att det är den registrerade man skickar utdraget till. Om den registrerade har identifierat sig med elektronisk signatur vid sin begäran, så kan man vara tillräckligt säker på att det är rätt person. Samma sak om det är en egenhändigt undertecknad pappersansökan. Är det ett vanligt inkommet mejl utan e-signatur så måste man innan man skickar ut känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter på något annat sätt försäkra sig om att det är rätt person man har att göra med.

När det gäller utskicket så ska man inte skicka känsliga personuppgifter med vanlig okrypterad e-post.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!