Publicerad: 4 december 2018

Fråga och svar

Hur hanterar man om någon upprepade gånger begär registerutdrag?

Fråga

Hur ofta måste registerutdrag skickas ut? Tänk om någon hör av sig till exempel varje vecka och vill ha ett utdrag?

Svar

Detta är inte helt tydligt reglerat hur ofta men däremot ges det ett visst utrymme för den personuppgiftsansvarige att säga nej. Det finns en bestämmelse (art. 12.5 b) som innebär att den registrerade kan nekas att få ett registerutdrag om begäran är “uppenbart ogrundad eller orimlig”. Som exempel nämns särskilt om det rör sig om upprepade förfrågningar av samma slag (där man redan har lämnat ut uppgifter).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!