Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

Att begära ut personuppgifter - vad gäller?

Fråga

Om någon begär ut personuppgifter via mejl, till exempel journalister, vad ska kommunen göra?

Svar

Att begära ut personuppgifter på detta sätt är att begära ut uppgifter med hänvisning till allmänna handlingar. Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen.

Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. Den enskilde har bara rätt att få papperskopia.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!