Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

Vad är skillnaden mellan rättslig förpliktelse och myndighetsutövning? 

Fråga

Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighetsutövning ?

Svar

Myndighetsutövning är en myndighetsutövning. Rättslig förpliktelse däremot en behandling för att uppfylla krav som nationell lagstiftning kräver, som till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen, skollagen.

Myndighetsutövning, Datainspektionen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!