Publicerad: 5 december 2014

Elektroniska handlingar

För hantering av elektroniska handlingar gäller samma lagstiftning som för övriga allmänna handlingar.

Elektroniska handlingar som ska bevaras för en längre tid eller för all framtid ska vara i ett standardiserat format för att kunna läsas och återanvändas. Men frågan om bevarande och gallring av elektroniska handlingar har även en teknisk aspekt. Den övergripande strategin är att det är informationen som bevaras inte IT-verktyget.

Råd om bevarande och gallring ges genom skriften E-förvaltning och informationshantering – att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef
  • Ylva Lindblom
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!