Publicerad: 6 juli 2020

Offentlighet, sekretess, arkiv

Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd.

Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Här ingår också frågor om dataskydd och den EU-rättsliga regleringen på området.

Informationsansvarig

 • Helena Linde
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist
 • Caspar Almalander
  Informationshanteringsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!