Publicerad: 18 oktober 2018

En kommunallag för framtiden

Nuvarande kommunallag kom till 1991. Mycket har förändrats sedan dess. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit att Sverige måste beakta en allt större mängd EU-lagstiftning.

Kommuner, landsting och regioner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna i många verksamheter.

Regeringen tillsatte mot denna bakgrund en utredning som fick i uppdrag att göra en total översyn av kommunallagen. Utredningen antog namnet En kommunallag för framtiden.

SKL:s experter i utredningen var förbundsjurist Helena Linde och projektledare Anna Lindström.

Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i mars 2015, SOU 2015:24. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2018.01.01. SKL har yttrat sig över betänkandet.

SKL:s yttrande En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 (PDF, nytt fönster)

Regeringskansliet kan i dagsläget inte ange när proposition förväntas.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!