Publicerad: 27 oktober 2016

Att folkomrösta om en regionindelning

Är det möjligt att folkomrösta om regeringens förslag till regionbildning? Den frågan har väckts av några kommuner och landsting i samband
med remissen av Indelningskommitténs förslag till ny indelning av landet i större och färre regioner.

SKL:s jurister har med utgångspunkt från kommunallagen ställt samman ett PM om frågan där bedömningen är att flera skäl talar emot att använda folkomröstningsinstrumentet i just
indelningsfrågan.

En av grundfrågorna är om förslaget att hålla folkomröstningar om en ny regional indelning ryms inom den kommunala kompetensen, det vill säga om det kan bedömas som en fråga för en kommun eller landsting att besluta om.

Juridiskt PM om folkomröstning i regionreformen (PDF, nytt fönster)

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!