Publicerad: 28 november 2019

Kartläggning av vissa LSS-insatser är inte lämplig som grund för analys om fortsatta åtgärder

SKR har tagit del av Socialstyrelsens kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS och kan tyvärr konstatera att materialet är av tveksam kvalitet och att det därmed inte är lämpligt att det ligger till grund för regeringens analys om fortsatta åtgärder.

Krav på översyn av LSS har i många år framförts av SKL. Påpekanden om otydligheter och behov av tydliggöranden i lagstiftningen hade kunnat påvisas av Socialstyrelsen i den kartläggning som gjorts på uppdrag av regeringen.

SKR kan tyvärr konstatera att väsentlig information om rättsläget saknas eller presenteras endast delvis vilket ger en missvisande bild av rådande förhållanden, och vissa av Socialstyrelsens slutsatser kan omöjligtvis dras av den redovisade texten.

SKR framför sina synpunkter i en skrivelse till Socialdepartementet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ellinor Englund
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!