Publicerad: 4 september 2020

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

SKR får många frågor som rör åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har därför i en promemoria försökt tydliggöra vår bedömning av de vanligaste frågeställningarna.

Promemorian Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn (PDF, nytt fönster)

Åldersbedömningen har betydelse i flera avseenden. Kommunerna är ansvariga för boende och annat stöd till ensamkommande barn under 18 år och har att förordna en god man för ensamkommande barn.  Om personen ifråga är över 18 år gäller här andra regler.

Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet och ålder. Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder.

SKR har i en skrivelse till regeringen begärt att författningsändringar görs för att säkerställa att skola, socialtjänst och överförmyndare får ta del av uppgifter från Migrationsverket i samband med att en asylsökande ungdom bedöms vara över 18 år. SKR har även efterfrågat förtydligande i förordning för att tillförsäkra kommunen ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen i dessa situationer.

Hemställan om författningsändring angående underrättelse- och uppgiftsskyldighet till kommunala verksamheter vid ändrad ålder samt frågor om statlig ersättning (PDF, nytt fönster)

SKR har även tidigare publicerat en promemoria rörande omprövning av anvisningsbeslut.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Eva von Schéele
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!