Publicerad: 29 november 2019

Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp

SKR:s yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen angående bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp.

Förbundet menar i yttrandet att det med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip och skollagens likabehandlingsprincip ska vara hemkommunens resursfördelningsprincip avseende särskilt stöd till de kommunala skolorna som ska vara utgångspunkt för beviljande av tilläggsbelopp till fristående skolor.

Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp, SKR:s yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrätten och förvaltningsrättens domar samt fastställer Malmö kommuns beslut att avslå ansökan om tilläggsbelopp genom dom meddelad i Stockholm den 7 juni 2012.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!