Publicerad: 28 februari 2019

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Samtidigt trädde även förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, cirkulär 13:37

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!