Publicerad: 28 november 2019

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridiken är ett centralt område för SKR:s intressebevakning och rådgivning.

Området är omfattande och föränderligt. Detta kommer bland annat till uttryck genom årliga ändringar i det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Till hälso- och sjukvården räknas även tandvården.

Många av författningarna ställer krav på vårdgivarna eller huvudmännen för hälso- och sjukvården. Förbundet stöder medlemmarna genom service och rådgivning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist
  • Anna Åberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!