Publicerad: 18 oktober 2018

Fråga och svar

Vad gör regeringen för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare?

Sverige skrev i juni 2015 på ett samarbetsavtal med Rumänien. Avtalet fokuserar på välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet, så att färre människor ska tvingas till Sverige för att tigga. I februari 2016 tecknas ett liknande avtal med Bulgarien. Andra insatser från regeringens håll är tydligare regelverk i Sverige, påtryckningar på EU-nivå för ett förbättrat arbete med romsk inkludering och samarbete med de civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågan.

Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!