Publicerad: 18 oktober 2018

Fråga och svar

Vilket ansvar har kommunen för utländska medborgare?

En svensk kommun har ansvar för samtliga som vistas i kommunen. Den som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta kan endast få begränsad hjälp av kommunen. Vid sidan av akut stöd enligt socialtjänstlagen väljer vissa kommuner att stödja ideella organisationers insatser för utsatta EU-medborgare.

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och en individuell bedömning av sökandes behov. Behovet kan möjligen omfatta biljett till hemlandet, pengar till mat eller härbärge. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att ta hänsyn till barn i bedömningen av behovet av bistånd.

Påträffar socialtjänsten eller på annat sätt får kännedom om att ett barn far illa är socialtjänsten skyldig att ingripa och inleda utredning oavsett barnets nationalitet och hemvist.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!