Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Har utsatta EU- medborgare rätt till skolundervisning?

Nej, barn till utsatta EU-medborgare saknar rätt till skolgång under de första tre månaderna av vistelsen i Sverige. Kommunerna har dock möjlighet att erbjuda undervisning om de vill.

För barn till utsatta EU-medborgare som stannar här mer än tre månader är rättsläget oklart. Kommuner kan därför hantera och tolka rätten till undervisning på olika sätt. SKR gör bedömningen att en EU-medborgare som utgångspunkt inte omfattas av den grupp, så kallade papperslösa, som menas i 29 kap. 2 § andra stycket 5 skollagen och att någon rätt till skolgång därför inte finns. Anledningen till detta är bland annat att det av förarbetena framgår att lagändringen tog sikte på en annan grupp, däribland personer som sökt uppehållstillstånd, fått avslag på sin ansökan och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som de håller sig undan verkställigheten av. Gruppen EU-medborgare nämns inte. Kommunerna har dock möjlighet att erbjuda undervisning även till dessa barn om de vill.

Skolverket har i skrivelse till Utbildningsdepartementet den 24 november 2014 uppmärksammat flera otydligheter i skollagen kring utbildning enligt EU-rätten.

Skrivelse om rätt till utbildning och annan verksamhet enligt skollagen till följd av EU-rätten (PDF, nytt fönster)

Skolväsendets överklagandenämnd har i flera fall konstaterat att barn inte har rätt till utbildning enligt EU-rätten. Till exempel har nämnden den 16 februari 2015 (dnr 2014:556) kommit till det beslutet för ett nioårigt bulgariskt barn vars föräldrar försörjde sig som tiggare och som hade befunnit sig i landet i över tre månader.

Frågan om rätt till utbildning enligt skollagen till följd av EU-rätten, Skolväsendets överklagandenämnd

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!