Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Har utsatta EU-medborgare möjlighet att få hälso- och sjukvård i Sverige?

Regionerna är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att erbjuda vård till alla i behov av akut hälso- och sjukvård, oavsett medborgarskap.

Därutöver har personer som är försäkrade i andra EES-länder eller Schweiz genom en EU-förordning rätt till nödvändig vård vid en tillfällig vistelse i Sverige. Personen ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp något av följande:

 • det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet)
 • provisoriskt intyg om innehav av EU-kort
 • annat intyg som ger rätt till vård.

Om kortet eller intyg saknas kan regionen begära att personen betalar hela kostnaden för vården.

Det förekommer att utsatta EU-medborgare saknar sjukförsäkring i sitt hemland och de omfattas då inte heller av den ovan nämnda EU-förordningen.

Enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har regionerna en skyldighet att erbjuda viss vård, dels till personer som håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning, dels till personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet.

Eftersom de utsatta EU-medborgarna har rätt att vistas i ett annat medlemsland i tre månader utan särskilt tillstånd är utgångspunkten att de inte omfattas av denna lag. I förarbetena till lagen anges dock att det inte är uteslutet att lagen i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!