Publicerad: 18 oktober 2018

Fråga och svar

Får utländska medborgare som tigger i Sverige bo eller övernatta var som helst?

Nej, det är olagligt att ta mark i anspråk genom till exempel uppställning av och boende i husvagn, tält eller annat tillfälligt uppfört väderskydd som inte stöds av allemansrätten. Ingen får heller skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till (miljöbalken 15 kap. 30 §).

Om personen som olovligen har bosatt sig på någon annans mark inte självmant flyttar kan polisen ingripa genom att bland annat föra bort personen från platsen eller omhänderta personen. I vissa fall kan personen gripas för brott. En markägare kan också ansöka hos kronofogden om så kallad särskild handräckning för att få en eller flera personer att flytta på sig. Kronofogden måste då ha personuppgifter på var och en som ska avhysas. Polisen kan i vissa fall hjälpa till med identifiering. Varje person ska få ett individuellt beslut om avhysning.

Tälta i naturen, Naturvårdsverket

Göteborgs stads information om illegala boplatser

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!