Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Vad händer med de kommuner som haft olika avtalslösningar under förhandlingsperioden?

Det finns olika avtalslösningar beroende på vilken situation kommunen har. De olika lösningarna finns med som bilaga i normalavtalet. De som tecknat avtal med Stim under perioden 2016-2019 kommer gå över till det nya kommunavtalet och i förekommande fall justeras överskjutande belopp.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!