Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Omfattar normalavtalet även kommunala bolag och privata aktörer?

Normalavtalet omfattar verksamheter som har kommunens organisationsnummer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!