Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Leder det nya normalavtalet till ökade kostnader?

Det kan bero på vilket avtal kommunen haft tidigare. SKR har eftersträvat måttliga kostnadsökningar i de fall där det har varit aktuellt. Kostnadsökningen bedöms generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje kommun förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit kommunerna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!