Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Hur tecknar kommunen ett avtal med Stim?

Stim tar kontakt för tecknande av avtal med respektive kommun. Frågor som rör exempelvis fakturering och ersättningar ställs med fördel till Stim.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!