Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Hur ska kommunen hantera verksamheter utanför omsorg, skola och musik på jobbet?

Kommuner som använder musik i andra verksamheter än de som omfattas av normalavtalet ska teckna särskilda licenser för detta. Det kan exempelvis handla om festivaler, sporthallar, museer och bibliotek. För användande av musik i undervisningssammanhang (exempelvis förskola, skola, gymnasium och kulturskola) finns ett undantag i upphovsrättslagen. I dessa fall behövs ingen licens.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!