Publicerad: 17 januari 2020

Fråga och svar

Hur beräknas antalet anställda i licensen Musik på jobbet?

Kommunen ska räkna på antalet årsarbetskrafter verksamma i de kommunala verksamheter som inte omfattas av licenserna för omsorg och skola. Licensen gäller möjligheten att lyssna på musik genom arbetsplatsens försorg oavsett om man faktiskt lyssnar på musik.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!