Publicerad: 29 november 2019

Kommunala företag

Kommunal verksamhet bedrivs ofta i aktiebolag eller andra privaträttsliga företagsformer.

När en kommun eller en region väljer sådana alternativa driftsformer ställer kommunallagen upp särskilda krav. Även de lagar som reglerar de olika företagsformerna, t.ex. aktiebolagslagen, måste tillämpas.

Information och underlag om kommun- och landstingsägda företag och styrning av dessa

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!