Publicerad: 21 januari 2019

Vissa nya lagar och förordningar vid årsskiftet 2018/2019

I anslutning till årsskiftet 2018/2019 har ändringar skett i ett antal lagar och förordningar och viss ny lagstiftning har tillkommit. Från och med årsskiftet bildar samtliga landsting regioner. Av central betydelse för kommuner och regioner är den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019

Vissa nya lagar och förordningar vid årsskiftet 2018/2019

Därutöver finns ett antal andra författningsändringar som rör kommunernas och regionernas verksamhet eller som kan vara av intresse för kommuner och regioner. Här redogörs kort för några av dessa ändringar.

För ytterligare information om författningsändringar som skett vid årsskiftet hänvisas till regeringskansliets sammanställning.

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot