Publicerad: 15 maj 2018

Studiebesök från politiska partier inom vård och äldreomsorg

SKL har uppdaterat promemoria om regler för politikers studiebesök inom vård och äldreomsorg.

Cirkulär 18:19: Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Inför valet 2014 fick SKL många frågor om vilka regler som gäller för politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg och liknande verksamhet. Förbundet utarbetade därför en promemoria för att besvara de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt rättsliga sammanhang.

Motsvarande frågor har börjat ställas inför 2018 års val. Förbundet har därför sett anledning att uppdatera 2014 års promemoria mot bakgrund av vunna erfarenheter och tillkommande praxis.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!