Publicerad: 19 december 2019

Nytt avtal med Stim om kommuners musikanvändning

SKR och Stim har nu förhandlat fram ett normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet.

Normalavtal om musikanvändning i kommunal verksamhet, cirkulär 19:62

Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licenserar inom kommunal skola, omsorg och musik på jobbet.

Normalavtalet har retroaktiv verkan

Normalavtalet har retroaktiv verkan 2016-2019, eftersom förhandlingarna om avtalet pågick under en längre tid. Kommunernas kostnader för musikanvändning bedöms öka något jämfört med tidigare normalavtal. Kostnadsökningen bedöms dock generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje kommun förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit kommunerna.

Webbsänt seminarium om avtalet

SKR anordnar ett webbsänt seminarium om normalavtalet den 15 januari 2020 . Seminariet är ett tillfälle att få ytterligare information om avtalets innebörd och en möjlighet att ställa frågor till SKR och SKR:s förbundsjurist.

Webbsänt seminarium: Nytt normalavtal mellan SKR och Stim

Förhandlingar om avtal för regionerna under våren 2020

Förhandlingarna om ett normalavtal för regionerna har pågått parallellt och väntas fortsätta under våren 2020.

Tre olika licenser

Tidigare normalavtal baserades delvis på ett öresbelopp beräknat på kommunens befolkning. Stim har av olika skäl drivit frågan om ett förändrat avtal där kommunens musikanvändning licensieras för olika verksamhetsområden. Det nya normalavtalet omfattar tre kommunlicenser som gäller för skola, omsorg och musik på jobbet.

Stim kontaktar kommuner för tecknande av avtal

Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet. Stim kontaktar respektive kommun för tecknande av kommunavtal. Det finns olika kommunavtal beroende på kommunens tidigare avtalssituation, till exempel om kommunen varit avtalslös 2016-2019 eller ingått egna avtal med Stim under 2016 och därför haft licensavtal perioden 2016-2019.

Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Ett kommunavtal ger kommunen rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i normalavtalet. Eventuell annan musikanvändning i kommunal regi behöver regleras med Stim.

SKR rekommenderar kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt normalavtalet och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist
  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!