Publicerad: 10 september 2020

Ny riktlinje från EBPR om förhållandet mellan PUA och PUB

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har den 2 september 2020 antagit nya riktlinjer beträffande personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden i GDPR

Enligt EDPB har det sedan ikraftträdandet av GDPR ställts frågor om i vilken utsträckning GDPR medförde förändringar, särskilt beträffande gemensamt ett gemensamt ansvar (som fastställs i artikel 26 i GDPR och efter flera EU-domstolens beslut), samt skyldigheterna för personuppgiftsbiträden (särskilt artikel 28 i GDPR) som anges i kapitel IV i GDPR.

Ny riktlinje från EBPR om förhållandet mellan PUA och PUB (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!