Publicerad: 18 oktober 2018

Ny lag ska främja bredbandsutbyggnaden

Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagen innebär bland annat att den som ska bygga ut bredbandsnät får rätt att nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andras bygg- och anläggningsprojekt.

Samtidigt gjordes vissa förändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och i plan- och bygglagen (PBL).

De nya reglerna baseras på ett EU-direktiv som brukar benämnas utbyggnadsdirektivet. Syftet med direktivet och de nya reglerna är att främja bredbandsutbyggnad genom att sänka kostnaderna för utbyggnad av bredbandsnät.

Reglerna innebär rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för vissa ägare av infrastruktur. Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag som ansvarar för ledningsburen infrastruktur berörs av de nya reglerna och kommer bland annat behöva ta ställning till hur de ska uppfylla informationskraven.

De nya reglerna behandlar i huvudsak följande:

  • Nätägares skyldighet att upplåta sin infrastruktur till bredbandsutbyggare.
  • Nätägares skyldighet att medge samordning av bygg- och anläggningsprojekt med  bredbandsutbyggares  projekt.
  • Nätägares skyldighet att  informera om sin infrastruktur och om planerade eller pågående bygg- och  anläggningsprojekt.
  • Tvistlösningsförfarande när överenskommelser inte kan nås.
  • Tillträde till infrastruktur i byggnader (LEK).
  • Krav på att byggnadsverk ska ha  de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning  (PBL).

Cirkulär: Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät

Ytterligare information om de nya reglerna fins även på Post- och telestyrelsens webbplats

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!