Publicerad: 1 juli 2019

Nya frågor och svar om GDPR

Fördelningen av personuppgiftsansvar mellan kommuner och privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

De nya frågorna och svaren syftar till att klargöra fördelningen av personuppgifts-ansvaret som kan aktualiseras i samband med att privata vårdgivare och privata aktörer inom socialtjänst använder kommunens IT-system.

I vissa upphandlingar har kommuner ställt krav i upphandling på att den privata vårdgivare som anlitas ska använda ett system som ni i kommunen anvisat för journalföring. På motsvarande sätt kan det i vissa fall finnas krav på att privata aktörer som bedriver socialtjänstverksamhet ska använda system som kommunen anvisat för personakter.

De nya frågorna och svaren om GDPR finns under rubrikerna Personuppgiftansvar och Personuppgiftsbiträdesavtal.

Frågor och svar om GDPR

De avser inte att fullständigt redogöra för alla regler som kan bli aktuella, utan utgår från ett antal frågeställningar som en privat vårdgivare eller privat aktör som bedriver socialtjänstverksamhet kan ställas inför vid användning av en kommuns IT-system.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!