Publicerad: 4 april 2016

EU-kommissionen godkänner offentlig finansiering för flygplatser

EU-kommissionen har den 18 januari 2016 godkänt att flygplatserna Sundsvall/Timrå och Skellefteå får ta emot finansiering med offentliga medel utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Det är ett efterlängtat och glädjande beslut för Sverige.

Kommissionens formella beslut är ännu inte publicerat, men i sitt pressmeddelande lyfter kommissionen fram att de båda flygplatserna – i ett europaperspektiv – ligger i glesbefolkade
områden och att flygplatserna därför har så stora svårigheter att uppnå lönsamhet.

Kommissionen erkänner därmed att det av den anledningen behövs tillskott av offentliga medel om flygplatserna ska kunna fortsätta sin verksamhet. Kommissionen konstaterar också att flygplatserna är avgörande för anslutningsbarheten till Stockholm och resten av Europa, för medborgarna och näringslivet. Det offentliga stödet kan därför motiveras. Kommissionen lyfter också fram att inga flygbolag blivit gynnade på ett konkurrenssnedvridande sätt.

Godkännandet gäller Sundsvall/Timrå och Skellefteå

Kommissionens godkännande av finansieringen av de två flygplatserna Sundsvall/Timrå och Skellefteå gäller just dessa två aktuella flygplatser – och är inte detsamma som att alla svenska flygplatser därmed fått grönt ljus i sin finansiering. Även fortsättningsvis är det av avgörande betydelse att de formella kraven för stöd är uppfyllda för varje flygplats som tar emot offentlig finansiering.

Inför fortsatt – och viktigt arbete – med att utveckla argumenten för den offentliga finansieringen av Sveriges övriga regionala flygplatser är kommissionens ställningstaganden i de här två fallen av stor betydelse.

Seminarium om formkraven

SKL driver sitt analysarbete vidare och kommer den 15 mars 2016 att ordna ett halvdagsseminarium i Stockholm kring formkraven för att offentlig finansiering av flygplatserna. Information om detta och anmälningslänk kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Kommissionens pressmeddelande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!